środa, Marzec 7, 2018
Osobami zobowiązanymi do utrzymania dziecka są w pierwszej kolejności jego rodzice. Przeważnie rodzice poczuwają się do dbania o swoje dzieci, zapewniając im mieszkanie, wyżywienie, ubranie, leczenie, wykształcenie. Gdy jednak któreś z rodziców nie wywiązuje się z tego obowiązku, można...
UZYSKANIE ALIMENTY NA DZIECKO Spełnianie obowiązku alimentacyjnego to zarówno przeznaczanie określonej kwoty zgodnej z potrzebami dziecka i naszymi możliwościami zarobkowymi, jak i czas oraz praca na rzecz dziecka - wstawanie do niego w nocy, odrabianie lekcji, gotowanie, pranie, robienie zakupów,...
Należy pamiętać, że płacenie alimentów to obowiązek. Rodzic powinien dzielić się z dzieckiem nawet najmniejszym dochodem. A co zrobić, jeśli osoba mająca zasądzone alimenty, uchyla się od ich płacenia i nie można z nią tej sytuacji wyjaśnić, dojść do...
Rodzice utrzymują dziecko, dopóki nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Rodzice powinni zapewnić dziecku możliwość zdobycia odpowiedniego wykształcenia i przygotowania do podjęcia pracy zawodowej. Przyjmuje się, że dopóki trwa obowiązek szkolny, to dziecko nie jest przygotowane do...