środa, Marzec 7, 2018
Aktywni – zdolni do zmiany. Poradnictwo obywatelskie w społecznościach lokalnych Konferencja Związku Biur Porad Obywatelskich 2 grudnia (piątek) 2016 r., Warszawa, od 10:30 do 17:00 Miejsce: Sala Sesji Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawa, Al. Solidarności 90 Poradnictwo obywatelskie to szczególny typ usług, który...
Biura Porad Obywatelskich w Polsce organizują spotkania edukacyjne w październiku i listopadzie. Podczas spotkań będą omawiane najpilniejsze problemy w środowisku lokalnym, takie jak zadłużenie, gdzie szukać pomocy w innych trudnych sprawach, jak rozwiązać lokalne problemy. Kolejne spotkania edukacyjne odbędą się...
Wiele mówi się o wymaganiach w stosunku do pracowników: kompetencje, doświadczenie, dyspozycyjność. A co z pracodawcami? Czy przestrzegają przepisów kodeksu pracy, czy traktują pracowników z szacunkiem, jakiego sami oczekują? Czym jest mobbing, jakie są jego przyczyny, czy dotyczy wyłącznie...
Czy rola taty po rozwodzie ogranicza się do regularnego płacenia alimentów i nieregularnych widzeń z dzieckiem? Rozmowa z Krzysztofem Solorzem - prezesem Śląskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, Janiną Fabisiak - Prezeską Stowarzyszenia Forum Matek Przeciw Dyskryminacji Ojców, Agnieszką Kozłowską-Rajewicz -...
Jak zorganizować pokojowe zgromadzenie po nowelizacji ustawy o zgromadzeniach publicznych? Może najlepiej… nie organizować? Czy ustawa o zgromadzeniach publicznych została napisana w duchu obywatelskim? Czy efekty wszystkich programów i idących za nimi funduszy na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego nie...
Związki partnerskie to, w założeniu coś mniej niż małżeństwo, zaś więcej niż niesformalizowany związek, do niedawna określany jako sposób życia „na kocią łapę”. Dyskusja na temat formalizacji związków partnerskich nie tylko nie jest zamknięta, ale de facto nie została...
Znane powiedzenie głosi, że żadna praca nie hańbi. A co z wynagrodzeniem? Czy również żadna płaca nie hańbi? W zeszłym roku ¼ pracujących Polaków musiała wyżyć za wynagrodzenie niższe lub równe pensji minimalnej. Skąd się biorą working poor, czyli...
Czy lekarz podejmujący interwencję na rzecz pacjentów doznających przemocy łamie tajemnicę lekarską? Kampania „Lekarzu, reaguj na przemoc” prowadzona przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia ma na celu zapoznać przedstawicieli ochrony zdrowia z psychologicznymi...
Prawo do informacji publicznej gwarantuje nam artykuł 61 Konstytucji RP, artykuł 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz ustawa o dostępie do informacji publicznej z 2001 roku. Czy korzystamy z tych praw? Na jakie problemy natrafiamy, kiedy już odważymy sie...