Co oznacza przedawnienie?

362

Oczywiste jest, że zobowiązania (rachunki, raty, podatki itp.) należy spłacać. Czasami jednak, po latach, okazuje się, że ktoś upomina się o dawny dług, czasem zapomniany, czasem dawno spłacony, co niestety nie może zostać udokumentowane. Wtedy pomocna okazuje się instytucja przedawnienia.

Przedawnienie polega na tym, że po upływie określonego, wynikającego z przepisów prawnych terminu wierzyciel traci prawo do przymuszenia dłużnika do spełnienia świadczenia, czyli spłaty zaległego zadłużenia.

Przedawnienie nie działa jednak automatycznie, z urzędu. Dłużnik musi podnieść taki zarzut w postępowaniu sądowym. Jeżeli więc wierzyciel wniesie do sądu pozew o zapłatę, w którym domagać się będzie spłaty starego długu, należy powołać się na zarzut przedawnienia, aby powództwo zostało oddalone. Konieczne jest działanie ze strony dłużnika. Jeżeli nie zgłosi on tego zarzutu, sąd rozpatrzy wniesiony przez wierzyciela pozew i dłużnik będzie zobowiązany do spłaty.

stan prawny na 15.11.2015 r.


Podstawa prawna                                                                                                       Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2016, poz. 380, t.j., z późn. zm., art. 117).