sobota, Marzec 3, 2018
Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w formie decyzji. Osoba zainteresowana w celu otrzymania dodatku składa najpierw wniosek w tej sprawie na odpowiednim formularzu dostępnym w urzędzie (lub na stronie internetowej danej gminy). Formularz zawiera...
Dodatek mieszkaniowy jest częściową pomocą w opłatach za mieszkanie dla osób o niskich dochodach. Świadczenie to jest uzależnione od 3 kryteriów: tytułu prawnego do lokalu, kryterium dochodowego i powierzchni mieszkania. TYTUŁ PRAWNY O dodatek mogą się ubiegać osoby: 1) wynajmujące mieszkanie, 2) posiadające...