środa, Marzec 7, 2018
Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Ważnym źródłem informacji mogą być nasi reprezentanci, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim. W przypadku spraw o charakterze lokalnym, podstawowym źródłem informacji będą organy gminy. Ich działalność jest jawna, obywatel ma prawo uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady...
Urzędy i instytucje publiczne mają obowiązek prowadzenia na swoich stronach internetowych Biuletynów Informacji Publicznej (BIP) - specjalnej strony, na której publikują najważniejsze informacje o swojej działalności. Jeśli informacja, której szukamy, nie została opublikowana w BIP, będzie dostępna na wniosek. Złożenie...
Informacja publiczna to „każda informacja o sprawach publicznych” - dokument, umowa dotycząca wydatkowania publicznych pieniędzy, stanowisko urzędu w jakiejś sprawie, notatka służbowa urzędnika, korespondencja urzędowa, faktura opłacona ze środków publicznych, a nawet kalendarz spotkań służbowych. Tak szeroka ustawowa definicja informacji...