środa, Marzec 7, 2018
Utrata mieszkania oznacza, że zostajemy pozbawieni tytułu prawnego do zajmowanego przez nas lokum, bez względu na to, czy jest to nasza własność, czy mieszkanie wynajmowane np. od prywatnego właściciela lub gminy. Utrata tytułu prawnego do mieszkania odbywa się poprzez...
Eksmisja z mieszkania może odbyć się wyłącznie na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. Odpowiedź na pozew o eksmisję Sąd powiadomi nas pisemnie o tym, że wobec nas, naszej rodziny, innych osób mieszkających razem z nami i zameldowanych w lokalu, będzie toczyć się...
Licytacja z nieruchomości Licytacja nieruchomości to rodzaj publicznej sprzedaży mieszkania/domu, w której może uczestniczyć każdy zainteresowany. Licytacja nieruchomości dotyczy mieszkań i domów własnościowych (tzw. hipotecznych) i mieszkań spółdzielczych własnościowych. Zlicytować można nieruchomość, której hipoteka została obciążona na rzecz wierzyciela już...
W wyroku orzekającym eksmisję sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Jeśli eksmisja dotyczy osób, które utraciły prawo do lokalu należącego do zasobów gminy, mieszkania spółdzielczego lokatorskiego lub należącego...