środa, Marzec 7, 2018
Chcąc uzyskać emeryturę, albo rentę z powodu niezdolności do pracy, lub rentę rodzinną, zwracamy się do organów rentowych, którymi są Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). ZUS i KRUS ustalają, czy przysługuje nam prawo do...
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dzieli się na 16 oddziałów, którym podlegają placówki terenowe. Adres, telefon i godziny urzędowania właściwej dla nas placówki KRUS możemy wyszukać na stronie internetowej: www.krus.gov.pl w zakładce „Struktura” albo zakładce „Niezbędnik” (zobacz:...
Jeżeli urodziliśmy się po dniu 31 grudnia 1948 r., nasza emerytura zostanie ustalona na nowych zasadach i wniosek o jej przyznanie składamy bezpośrednio w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zobacz: wyszukiwarka oddziałów ZUS). Możemy to zrobić na piśmie lub ustnie...
Osoby pobierające emeryturę mogą podjąć płatną pracę zarówno na umowę o pracę, ale też umowę zlecenie, czy umowa o dzieło. Jednakże warunkiem wstępnym do pobierania emerytury jest rozwiązanie umowy o pracę. Nie ma znaczenia tryb rozwiązania tej umowy -...