Informacje o serwisie

Serwis prowadzi Związek Biur Porad Obywatelskich
organizacja pożytku publicznego
KRS 0000021621

Informator Obywatelski jest serwisem edukacyjno-poradniczym, który kierujemy przede wszystkim do osób szukających w Internecie praktycznych informacji o swoich prawach i możliwościach dochodzenia ich. Przekazujemy podstawą wiedzę o prawach i obowiązkach w różnych obszarach życia codziennego. Zachęcamy osoby doświadczające trudności do samoorganizacji. Umożliwiamy również uzyskanie bezpłatnych, obywatelskich porad przez  e-mail. Wskazujemy miejsca, gdzie szukać wsparcia w rozwiązywaniu problemów.

Zanajdziesz tu:

 • podstawowe informacje o sprawach mieszkaniowych, rodzinnych, zadłużeniu, zatrudnieniu, emeryturach, prawie spadkowym, pomocy społecznej,
 • wzory pism,
 • bieżące wiadomości o istotnych sprawach społecznych,
 • linki do niektórych organizacji pomocowych,
 • bezpłatne porady udzielane e-mail’em.

Realizatorzy

Informator Obywatelski jest serwisem Związku Biur Porad Obywatelskich – organizacji, która od 1998 działa na rzecz bezpłatnego dostępu do poradnictwa i informacji obywatelskich. Związek współpracuje z siecią niezależnych organizacji pozarządowych, które udzielają porad obywatelskich według ustalonych zasad i standardów. Pierwszą edycję Informatora opracowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor, Stowarzyszeniem Centrum Informacji Społecznej (Biuro Porad Obywatelskich w Warszawie) oraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży.


Opracowania merytoryczne i porady:

 • Magdalena Gburek
 • Agnieszka Grabowska
 • Krystyna Inglowska
 • Monika Lisik
 • Joanna Łochowska
 • Anna Masny-Żelazowska
 • Ewa Maliszewska
 • Jacek Maliszewski
 • Katarzyna Marciniak
 • Alicja Moroz-Rutkowska
 • Małgorzata Kaźmierczak
 • Anna Kuć
 • Piotr Lewko
 • Katarzyna Sadło
 • Katarzyna Sokołowska
 • Przemysław Stich
 • Marianna Śmiarowska
 • Paulina Świeca
 • Agnieszka Theus
 • Ewa Wiśniowska

Opieka techniczna:

Zaproszenie

Zapraszamy organizacje poradnicze oraz instytucje zajmujące się poradnictwem dla obywateli do współtworzenia Informatora Obywatelskiego. Zachęcamy serdecznie do dodawania wiadomości, dzielenia się wiedzą, doświadczeniami, informacjami na temat problemów społecznych, które są Wam doskonale znane dzięki codziennej pracy.

Kontakt z redakcją:

redakcja@zbpo.org.pl

Wsparcie

Informator Obywatelski powstał w 2014 r. w ramach projektu pt. “Serwis Edukacyjno-Poradniczy: e-przewodnik obywatelski” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W 2015r. finansowanie z MetLife Foundation ze Stanów Zjednoczonych umożliwiło aktualizację informacji oraz przebudowę strony. W tym samym roku, dzięki wsparciu z Funduszu Wyszehradzkiego utworzono nowy dział dla obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przyznał ZBPO w 2016 r. grant m. innymi na aktualizację informacji, udzielanie porad e-mail’owych oraz na opracowanie nowego działu dotyczącego aktywizacji obywatelskiej