Jak uregulować sprawy spadkowe?

505

Niezależnie czy spadkodawca uwzględnił nas w testamencie, czy będziemy dziedziczyli zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego (zobacz: “Czym się różni dziedziczenie ustawowe od testamentowego“), musimy potwierdzić swoje prawo do spadku po zmarłym. Możemy to zrobić w sądzie, uzyskując potwierdzenie nabycia spadku lub u notariusza poprzez sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Do nas należy wybór sposobu potwierdzenia prawa do spadku.

UWAGA! U notariusza możemy potwierdzić prawo do spadków, które zostały otwarte po 1 lipca 1984 r. Prawo do spadku otwartego przed 1 lipca 1984 r. możemy potwierdzić wyłącznie w sądzie.

 

Stan prawny na 01.01.2017 r.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z późn. zm., art. 1025)
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U.2016.1796 z późn. zm.,  art. 95a-95p)