środa, Marzec 7, 2018
Decydując się na zawarcie małżeństwa możemy wziąć ślub cywilny albo wyznaniowy. MAŁŻEŃSTWO CYWILNE Ślub cywilny bierzemy w urzędzie stanu cywilnego, czyli gminnej jednostce organizacyjnej, która została powołana do rejestracji zdarzeń, takich jak narodziny, zawarcie małżeństwa, zgon. Zawarcie małżeństwa cywilnego jest...
„Świadoma(y) praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński” Prawdopodobnie ostatnimi słowami, jakie przyszłyby nam do głowy, aby wyrazić uczucia wobec osoby, z którą planujemy wspólne życie, byłyby słowa o „prawach i obowiązkach” z...
Mamy dwa rozwiązania prawne, aby przerwać nieudane małżeństwo. Możemy wystąpić do sądu o rozwód, albo o separację. ROZWÓD Rozwiązania małżeństwa przez rozwód może żądać każde z małżonków. Rozwód uzyskuje się jednak dopiero wówczas, gdy sąd stwierdzi, że nastąpił zupełny i...
O rozwód występujemy do sądu. Małżonek, który chce rozwodu, wnosi pozew przeciw drugiemu małżonkowi. Nawet jeśli oboje małżonkowie zgodnie chcą zakończyć małżeństwo bez wskazywania winnego rozpadowi więzi, to i tak jedno z nich składa pozew (występuje w roli powoda)...
POSTĘPOWANIE ROZWODOWE Postępowanie w sprawie o rozwód zawsze odbywa się w trybie procesowym. Jeżeli istnieją szanse na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji, ale nie jest to obowiązkowy element postępowania. W przypadku, gdy małżonkowie się nie pogodzą, sąd...