środa, Marzec 7, 2018
Władza rodzicielska obejmuje prawa i obowiązki, jakie wobec dzieci mają rodzice. Przysługuje obojgu rodzicom. Powstaje z chwilą narodzin dziecka i trwa do jego pełnoletności. Rodzice zobowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać dziecko do...
Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest możliwe w dwóch sytuacjach: w związku z rozłączeniem rodziców, w związku z zagrożeniem dobra dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić jedynie w drodze orzeczenia sądu. Rozłączenie rodziców Sąd opiekuńczy w sytuacji rozłączenia rodziców może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej...
Bycie rodzicem to szczególne doświadczenie życiowe. Wydaje się naturalne, że rodzice wiedzą, jak zadbać o dobro swoich dzieci, potrafią wziąć odpowiedzialność za ich wychowanie, edukację, właściwy rozwój, zdrowie, a także majątek. Są jednak sytuacje, w których władza rodzicielska może...
Wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej składamy do wydziału rodzinnego sądu rejonowego w miejscu zamieszkania dziecka. Wniosek może złożyć: jedno z rodziców dziecka, każdy, kto ma wiedzę o zdarzeniach, które uzasadniają potrzebę zbadania przez sąd, czy dziecko nie jest...