środa, Marzec 7, 2018
Przede wszystkim rentę można stracić, jeśli przestaną być spełniane warunki do uzyskania renty, czyli nie uzyskamy orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy. Orzeczenia takie zazwyczaj są wydawane na czas określony i przy kolejnym składaniu wniosku może się okazać, że...
Osoby mające przyznaną rentę socjalną mogą mieć dodatkowe dochody, ale aby nie stracić renty trzeba pamiętać o pewnych ograniczeniach. Opisujemy je poniżej. Łączenie renty socjalnej z rentą rodzinną Ogólna zasada przy pobieraniu świadczeń wypłacanych przez ZUS jest taka, że nawet jeśli...
Renta socjalna jest świadczeniem dla osób, które stały się niezdolne do pracy w młodym wieku i zazwyczaj nie miały możliwości podjąć pracy, a tym samym nie mogły „wypracować” tzw. „zwykłej” renty, czyli przyznawanej po przepracowaniu określonego czasu. Ubiegając się...