środa, Marzec 7, 2018
Prawo przewiduje możliwość bezpośredniego wpływania na tworzone prawo przez obywateli, na szczeblu ogólnopolskim ma to formę obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, zaś na szczeblu lokalnym - uchwałodawczej. Niestety, przepisy dotyczące obywatelskich projektów ustaw zawieszają obywatelom poprzeczkę tak wysoko, że właściwie to...
Zgromadzenia publiczne to zorganizowane na ogólnodostępnej przestrzeni zgromadzenie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wyrażenia wspólnego stanowiska. Każdy obywatel i każda organizacja może zorganizować zgromadzenie publiczne, pod warunkiem zgłoszenia takiego zgromadzenia najpóźniej na trzy dni robocze w urzędzie...