środa, Marzec 7, 2018
Postępowanie grupowe (pozew zbiorowy) to postępowanie cywilne w sprawach, w których są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, co najmniej 10 osób, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Ma ono zastosowanie w sprawach związanych z roszczeniami konsumentów (np. wygrany...
Petycja to prawo obywateli wymienione w Konstytucji RP i uregulowane w ustawie o petycjach. Petycja jest formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Może ją składać każdy, do każdego organu władzy publicznej, w dowolnej sprawie - w interesie publicznym,...
Dla aktywnego obywatela zrzeszonego w organizacji, lub działającego samodzielnie, nieocenioną pomocą jest kodeks postępowania administracyjnego, przewidujący dwa tryby - wnioskowy i skargowy - za pomocą których można skutecznie wpływać na działania administracji. Zarówno skargę, jak i wniosek, można składać w...