Skorzystaj z bezpłatnych, anonimowych porad

Nasi doradcy odpowiedają na pytania w sprawach: rodzinnych, mieszkaniowych, zadłużeń, emerytur, prawa pracy, rent i świadczeń z pomocy społecznej.

W tym miesiącu udzielone 172 porad on-line.

Odpowiedzi udzielimy najdalej po 14 dniach.

  • Formularz umożliwia wpisanie 3000 znaków. Dłuższy tekst zostanie obcięty i nie dotrze do nas w całości.
    Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych przez administratora danych Związku Biur Porad Obywatelskich z siedzibą w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 3 w celu udzielenia porady obywatelskiej oraz w celach statystycznych służących do liczbowego przedstawiania zjawisk społecznych sponsorom, mediom, i innym w formie „Internetowej Bazie Danych Klientów ZBPO” prowadzonej na podstawie umowy o powierzenie przechowywania danych w systemie informatycznym przez JTW Sp. z o.o. w W-wie, ul. Puławska 52/24.
    Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu i znam przysługującym mi prawem do dostępu do treści swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania, a także o dobrowolności ich podawania. Wyrażam zgodę na stosowanie tego regulaminu.