środa, Marzec 7, 2018
Kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 1029,86 zł, a od 1 marca 2017 r. – 1040 zł. Podlega ona waloryzacji na takich samych zasadach jak emerytury i renty. UWAGA! Dla osób, które przeszły na świadczenie w związku z utratą prawa do renty,...
Wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego składamy się do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) właściwego ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Za miejsce zamieszkania uważa się miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały. Z wnioskiem można wystąpić dopiero po upływie 180...
Poniżej przedstawiamy sytuacje i warunki konieczne, aby uzyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego. Oddzielnie omawiamy warunki dla kobiet, oddzielnie dla mężczyzn. KOBIETY Rozwiązanie umowy o pracę z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy W tej sytuacji kobieta ma prawo do świadczenia przedemerytalnego jeśli: była...