środa, Marzec 7, 2018
Mówiąc o osobie bezrobotnej lub osobie poszukującej pracy mówimy o osobie, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy. Osoba poszukująca pracy może, lecz nie musi być osobą bezrobotną. Za osobę poszukującą pracy uznani zostaniemy, jeśli zarejestrujemy się w urzędzie pracy w...
Jako osoby zarejestrowane w urzędzie pracy, możemy liczyć na różnorodne formy wsparcia i pomocy. Po pierwsze urząd pracy, uwzględniając nasze potrzeby, ustali najpierw jeden z trzech profili pomocy. Następnie, w ciągu 60 dni od ustalenia profilu pomocy zostanie przygotowany...
WARUNKI OTRZYMANIA ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH Zasiłek dla bezrobotnych otrzymamy po spełnieniu następujących warunków: jesteśmy zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, urząd pracy nie ma dla nas propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych lub publicznych w okresie 18 miesięcy...