środa, Marzec 7, 2018
Uprawnienia związane z urodzeniem dziecka

Uprawnienia związane z urodzeniem dziecka

Pracodawca nie może ani wypowiedzieć, ani rozwiązać umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży oraz urlopu macierzyńskiego. Od tej zasady istnieje kilka wyjątków: Można wypowiedzieć lub rozwiązać umowe z pracownicą w ciąży, jeżeli doszłoby do tego z przyczyn uzasadniających...
Po zakończeniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, pracodawca ma obowiązek przyjąć pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeśli nie jest to możliwe, to na stanowisku równorzędnym lub na innym stanowisku, ale odpowiadającym kwalifikacjom pracownika. Pracownik powracający...
Zasiłek macierzyński Urlopy z tytułu opieki nad dzieckiem przysługują jedynie osobom, które są pracownikami, czyli pracują na podstawie umowy o pracę lub innej uregulowanej w Kodeksie pracy. Ale jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie innej umowy np. cywilnoprawnej (umowa zlecenia, o...
Rezygnacja z urlopu wychowawczego Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie, ale wówczas musi uzyskać na to zgodę pracodawcy. Gdy zawiadomi pracodawcę o rezygnacji z urlopu w terminie 30 dni przed zamierzonym podjęciem pracy, wówczas nie jest konieczna...
praca podczas urlopu wychowawczego Pracownik podczas urlopu wychowawczego może podjąć pracę, o ile nie przeszkadza to w sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem. Pracownik, który ma prawo do urlopu wychowawczego, może wystąpić do pracodawcy o obniżenie wymiaru czasu pracy (maksymalnie do...
Urlop macierzyński Po urodzeniu dziecka kobieta, która była zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ma prawo do urlopu pozwalającego sprawować opiekę nad nowo urodzonym dzieckiem. Podstawowym urlopem jest urlop macierzyński, który przysługuje w wymiarze: 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka...