środa, Marzec 7, 2018
Sytuacja ustalenia ojcostwa komplikuje się, gdy rodzicami dziecka są osoby nieletnie. Jeśli małoletnia kobieta urodzi dziecko, to ojcostwo może być ustalone w drodze domniemania, uznania lub ustalenia ojcostwa. dziecko urodzone z małżeństwa nieletniej matki Aby zachodziła sytuacja domniemania ojcostwa, nieletnia musiałaby być...
dziecko urodzone w małżeństwie Generalnie za ojca dziecka jest uznawany mąż matki. Przepisy kodeksu rodzinnego mówią o tzw. domniemaniu ojcostwa - jeżeli dziecko urodziła kobieta w trakcie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa...