UWAGA! SPOTKANIA EDUKACYJNE

488

Biura Porad Obywatelskich w Polsce organizują spotkania edukacyjne w październiku i listopadzie. Podczas spotkań będą omawiane najpilniejsze problemy w środowisku lokalnym, takie jak zadłużenie, gdzie szukać pomocy w innych trudnych sprawach, jak rozwiązać lokalne problemy.

Kolejne spotkania edukacyjne odbędą się w najbliższych dniach w następujących miejscach:

17 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 16.00, Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Zielonej Górze przy ulicy Piastowskiej 9, Temat: Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe. Przesłanki, skutki prawne i procedura. Organizator: Biuro Porad Obywatelskich w Zielonej Górze.

18 listopada 2016 r. (piątek) o godz. 10.00, w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie, ul. Ogrodowa 26 odbędzie się spotkanie informacyjne, którego tematem będą: spadki, dziedziczenie ustawowe i testamentowe, zachowek, wydziedziczenie. Organizator: Biuro Porad Obywatelskich w Debrznie działające przy Stowarzyszeniu „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”.

Spotkania odbyły się już:

  • 3.11.2016 r. (czwartek) o godz. 13:00 dla słuchaczy Nowosolskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowej Soli, ul. Matejki 29. Tematem spotkania będzie: Dysponowanie majątkiem za życia i na wypadek śmierci. Darowizna, dożywocie, testament. Dziedziczenie (spadek, zachowek, zapis).
  • 27.10.2016 r. (czwartek) o godz. 9.00, Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego, Tczew, ul. Sobieskiego 10. Temat: Ochrona konsumenta. Prawa i obowiązki użytkowników internetu. Organizator: Biuro Porad Obywatelskich w Brusach
  • 12.10.2016 (środa), Bukowiec, Powiat Świecki, godz. 15.00. Biuro Porad Obywatelskich w Brusach zaprasza seniorów do Gminnej Bibliotece Publicznej przy ul. Dworcowa 7 dla seniorów, gdzie opowiedzą o bezpłatnym poradnictwie prawnym i obywatelskim.
  • 14.10.2016 (piątek), Mikołajki, godz. 10.00. Biuro Porad Obywatelskich w Mikołajkach zaprasza na spotkanie „Uważaj DŁUG!” o tym, jak bronić się przed długami, za czyje długi odpowiadasz, jak rozmawiać z windykatorem, co może komornik i jak uwolnić się od długów. Spotkanie odbędzie się w Centrum Aktywności Lokalnej w Mikołajkach ul. Papieża Jana Pawła II nr 1.
  • 17.10.2016 (poniedziałek), Łomża, godz. 10.00. Biuro Porad Obywatelskich w Łomży zaprasza osoby w wieku 60+ do Starostwa Powiatowego przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, sala 104 (parter) na spotkanie p.t. “Problemy lokalne i aktywizowanie mieszkańców na rzecz ich zmiany.”
  • 28.09.2016 r. (środa) o godz. 10.00, w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie, ul. Ogrodowa 26 odbyło się spotkanie informacyjne, na temat zadłużeń ( rodzaje zadłużeń, odpowiedzialność za długi, dochodzenie roszczeń przez wierzycieli, termin przedawnień, upadłość konsumencka). Organizator: Biuro Porad Obywatelskich w Debrznie działające przy Stowarzyszeniu „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”.
Projekt „Obywatelskie – AKTYWNE” wspófinansowany jest ze środków 
programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich