Jak wykorzystać fundusz sołecki?

340

Fundusz sołecki to część budżetu gminy przeznaczona na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców i na usunięcie skutków klęski żywiołowej. Aby został utworzony rada gminy musi podjąć stosowaną uchwałę.

Aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego dane sołectwo musi złożyć odpowiedni wniosek do gminy, który musi zawierać informacje na temat działań przewidzianych do realizacji, kosztorys, uzasadnienie. I to co ważne musi być wcześniej uchwalony na  zebraniu wiejskim. Zebranie takie może zostać zwołane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.  Czyli o tym na co mają być przeznaczone pieniądze z funduszu sołeckiego decydują mieszkańcy poszczególnych sołectw.

 

Stan prawny na 01.01.2017 r.


Podstawa prawna:

Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz.U.2014.301 ze zm.)