środa, Marzec 7, 2018
Jeśli zmarł nasz bliski, ale sporządził testament, w którym nie zostaliśmy uwzględnieni lub przed śmiercią podarował swój majątek innym osobom, wówczas możemy ubiegać się o zachowek. Zachowek to konkretna kwota (a nie udział w majątku), która wynosi połowę wartości...
O zachowek możemy się ubiegać w ciągu 5 lat od ogłoszenia testamentu lub śmierci spadkodawcy (czyli otwarcia spadku), gdy majątek został przekazany w formie darowizny. UWAGA! Ogłoszenie testamentu może się odbyć przed sądem lub przed notariuszem w obecności wszystkich spadkobierców...
Pozew o zachowek składa się w sądzie rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli nie da się ustalić ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, pozew składa się w sądzie właściwym dla miejsca położenia majątku spadkowego. Adresy sądów znajdziemy na stronie...
Może się zdarzyć, że członkowie najbliższej rodziny zmarłego nic nie dostaną po nim w spadku, ponieważ rozdysponował on swój majątek za życia. Jeśli zrobił to w formie darowizny, uprawnieni do zachowku (Kto ma prawo do zachowku?), mogą się go...