środa, Marzec 7, 2018
Zadłużenie stwierdzone nakazem zapłaty

Zadłużenie stwierdzone nakazem zapłaty

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem, które sąd wydaje w przypadku dochodzenia należności pieniężnych przez wierzyciela od dłużnika. Sąd lub referendarz sądowy wydaje nakaz jedynie na podstawie oświadczeń lub oświadczeń i dowodów przedstawionych przez powoda, czyli wierzyciela. Podstawową funkcją nakazu zapłaty...
Nakazy zapłaty są wydawane najczęściej w postępowaniu upominawczym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym. Rzadziej natomiast zapadają w postępowaniu nakazowym, gdyż wierzyciel musi w nim przedstawić dowody na poparcie swojego roszczenia. Postępowanie nakazowe Sąd wydaje nakaz zapłaty tylko w sprawie o roszczenie pieniężne...
Postępowanie nakazowe Od nakazu zapłaty wydanym w tym postępowaniu dłużnik może wnieść zarzuty. Powinien to zrobić w terminie 2 tygodni od otrzymania nakazu zapłaty. Pismo zawierające zarzuty wnosi się do sądu, który wydał nakaz. W piśmie wskazujemy, czy zaskarżamy nakaz...
Podstawowe zagrożenie związane z elektronicznym postępowaniem upominawczym (EPU) jest takie, że nakaz zapłaty wydany w EPU w ogóle nie trafi do rąk pozwanego. Może się tak zdarzyć, jeśli wierzyciel podał w pozwie adres, pod którym pozwany już nie mieszka...