ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ “Aktywni – zdolni do zmiany” Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

433

Aktywni – zdolni do zmiany. Poradnictwo obywatelskie w społecznościach lokalnych

Konferencja Związku Biur Porad Obywatelskich

2 grudnia (piątek) 2016 r., Warszawa, od 10:30 do 17:00

Miejsce: Sala Sesji Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawa, Al. Solidarności 90

Poradnictwo obywatelskie to szczególny typ usług, który łączy doradztwo i edukację obywatelską i prawną z motywowaniem i zachęcaniem obywateli do aktywności w rozwiązywaniu własnych problemów i udzielaniem im wsparcia, gdy taką aktywność podejmą. To, co poradnictwo obywatelskie oferuje i do kogo jego oferta jest skierowana, stanowi przykład działań „u podstaw” – przygotowuje do aktywności tych, którzy zazwyczaj aktywni nie są, ze szkodą dla siebie i stratą dla wspólnot samorządowych, których są członkami. Poradnictwo obywatelskie zatem to dla wspólnot politycznych szansa na rzadko kiedy efektowną, ale za to często efektywną poprawę relacji obywatele – urzędy, w szczególności w przypadku szczególnie trudnych spraw i problemów oraz – stopniowe – przełamywanie barier utrudniających członkom społeczności, przede wszystkim tym biernym, włączanie się w jej życie. Jak funkcja, o której tu mowa jest realizowana w różnych lokalnych społecznościach przez Biura Porad Obywatelskich.

O tym już w piątek 2 grudnia 2016 r. w Warszawie.

POBIERZ PROGRAM

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Poradnictwo obywatelskie obecne jest w Polsce od 20 lat. Konferencja będzie również okazją do rozmowy o tym, co jest ważne, co się sprawdziło, co jest potrzebne a co wymaga zmiany. W dyskusji na ten temat uczestniczyć będą przedstawiciele organizacji świadczących poradnictwo obywatelskie, przedstawiciele samorządów, w których programy poradnictwa obywatelskiego funkcjonują od wielu lat, a także osoby obserwujące rozwój poradnictwa obywatelskiego od jego początków.

Zapraszamy!!

 

2015_logo_FIO_v1

 

Projekt „Obywatelskie – AKTYWNE” jest współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich