środa, Marzec 7, 2018
Jeśli uznamy, że dla realizacji celów, jakie sobie postawiliśmy, nie wystarczy nam żadna z prostszych form nieformalnego lub formalnego zrzeszania się, możemy założyć organizację mającą osobowość prawną. W zależności od tego, co chcemy robić, jakimi zasobami (finansowymi i ludzkimi)...
Najprostszą formą organizacji jest stowarzyszenie zwykłe, jest to stowarzyszenie nie posiadające osobowości prawnej. Do założenia stowarzyszenia zwykłego wystarczą trzy osoby, takie stowarzyszenie nie musi mieć statutu, wystarczy zwykły regulamin. Po uchwaleniu regulaminu, założyciele stowarzyszenia zwykłego muszą pisemnie poinformować o...
Formą pośrednią między inicjatywami całkowicie nieformalnymi, a organizacjami, jest komitet społeczny, czyli inicjatywa powołana w celu realizacji jakiegoś przedsięwzięcia i chcąca skorzystać z uprawnień, jakie dają im niektóre ustawy. Komitet społeczny może na przykład zorganizować zbiórkę publiczną na jakiś...
Wiele problemów możemy rozwiązać bez potrzeb zakładania organizacji, na przykład przez udział w coraz liczniejszych inicjatywach nieformalnych. Przykładem takiej inicjatywy nieformalnej, umożliwiającej obywatelom zaspokajanie swoich różnych potrzeb jest Społecznościowy Systemu Wymiany Wymiennik. Wymiennik to system bezpieniężnej wymiany, uczestnicy -...