środa, Marzec 7, 2018
Wspólny majątek W sytuacji rozstania majątek zgromadzony przez partnerów nie podlega takiemu podziałowi, jak w przypadku ustawowej wspólności majątkowej małżeństwa. Oznacza to, że jeżeli wspólnie nie postanowiliśmy inaczej, podziałowi podlegają wyłącznie te przedmioty, które nabyliśmy na zasadzie współwłasności, a nie...
PRAWO DO INFORMACJI W PRZYPADKU CHOROBY LUB POBYTU PARTNERA W SZPITALU Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty wskazują, że prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia ma pacjent oraz przedstawiciel...
Polski system prawny zdecydowanie wspiera instytucję małżeństwa, a w niewielkim stopniu zabezpiecza interesy osób żyjących w tzw. konkubinacie, wyłączając jednak - nawet z tych wąskich uprawnień - związki jednopłciowe. Dlatego decydując się na życie w nieformalnym związku powinniśmy mieć...
W Polsce nie ma ustawy regulującej sytuację prawną osób żyjących w nieformalnych związkach, a obowiązujące przepisy ani szczególnie nie chronią, ani nie regulują kwestii wzajemnych praw i obowiązków partnerów, nawet jeżeli związek jest trwały, a partnerzy razem dorabiają się,...